Destination Deals

Hotel and Resorts

พาแม่เที่ยวตามรอยผ้าคราม ที่สกลนคร- ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน ที่นครพนม กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

bestformom-nakhonphanom

Best for Mom สิงหาพาแม่เที่ยว แพจเกจนี้…มีไว้เพื่อเธอ

พาแม่เที่ยวตามรอยผ้าคราม ที่สกลนคร- ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน ที่นครพนม
11-13 ส.ค.60

 

โปรแกรมการเดินทาง
Day 1 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

07.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
08.05 ออกเดินทางสู่ จ.สกลนคร เที่ยวบิน DD 9402
09.15 เดินทางถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร
09.30 รับประทานอาหารเช้า
10.30 นำท่านไปตามรอยผ้าย้อมครามแห่งเมืองสกลนคร ที่เล่ากันว่าเป็นผ้าผิวสวย ใส่แล้วเย็นสบาย ที่ร้านครามสกล ชมกรรมวิธีการย้อมครามที่อาศัยความละเมียดเอาใจใส่ทุกเส้นด้าย ทำให้ได้ผ้าเนื้อนิ่มสีฟ้าสดใส สวมใส่แล้วพลิ้วสวยงาม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เสื้อยืด กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง และสนุกสนานกับกิจกรรม workshop เรียนรู้การทำผ้าย้อมครามให้แม่
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านครัวลำดวน
14.00 นำท่านสู่ อ.นาหว้า เพื่อสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่า หากได้ไปสักการะบูชาจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
17.00 เดินทางถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร นมัสการพระธาตุเชิงชุม ศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสกลนครเคารพนับถือ บนยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุเป็นทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระในแบบฉบับของ อ.คฑา ชินบัญชร นำสวดมนต์ขอพรพระธาตุเชิงชุม และร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
18.00 รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านจานเปล
19.30 Check in เข้าที่พัก @ SAKON Hotel เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 Check out จากโรงแรม
10.00 นำท่านสักการะ พระธาตุศรีคูณ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อว่าหากได้ไปบูชาจะได้อานิสงฆ์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ จากนั้น เดินทางสู่อำเภอธาตุพนม เพื่อไปสักการะพระธาตุพนม
11.00 นำท่านสักการะ พระธาตุพนมพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง หากได้มากราบนมัสการ และห่มผ้าพระธาตุ ชีวิตจะล้ำเลิศตลอดปี ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระในแบบ อ.คฑา ชินบัญชร นำขบวนแห่ผ้าห่มวนรอบองค์พระธาตุ นำสวดชุมนุมเทวดา อานิสงส์การบูชาพระธาตุ และพิธีขอเบิกอริยะทรัพย์รับโชคจากพญานาค
13.00 รับประทานอาหารกลางวันเวียดนาม ร้าน ดาวทอง
14.00 เดินทางไป อ.เรณูนคร เพื่อสักการะพระธาตุเรณู พระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อกันหากได้มากราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส และมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่
16.00 ไปพระธาตุมรุกขนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ กลางคืน
17.00 นำท่านไปชม องค์พญาศรีสัตตนาคราช รูปปั้นพญานาคขดหาง 7 เศียร ที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาว อ.คฑา ชินบัญชร นำกราบสักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมวิวยามเย็นของริมฝั่งแม่น้ำโขง
18.00 รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารโรงแรม The River
19.30 Check in เข้าที่พัก The River เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

06.30 นำท่านไปใส่บาตรริมโขง ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
07.00 นำท่านไปสักการะ พระธาตุนคร เป็นพระธาตุคู่บุญคนเกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ จะมีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
08.00 รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 Check out จากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ปลาปาก
10.00 สักการะ พระธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ เชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้บูชาแล้วจะช่วยเสริมบารมี ให้ค้าขายคล่อง ร่ำรวย
11.00 นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ คนที่เกิดวันนี้มักรักอิสระ รักสวยรักงาม เชื่อว่าถ้าได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีชีวิตรุ่งโรจน์ดุจดังพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านปากน้ำชัยบุรี
14.30 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ (หลังเก่า) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองดินแดนแถบลุ่มน้ำโขง อาคารหลังนี้เคยใช้เป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวของนครพนม ผ่านภาพถ่ายเก่า ภาพยนตร์สั้น และยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จเยือนนครพนม โดยในครั้งนั้น มีแม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ อายุ 102 ปี ได้มาถือดอกบัวรอรับเสด็จ จนกลายเป็นภาพตราตรึงใจ ที่เราชาวไทยแทบทุกคนคุ้นเคยกันดี จากนั้นไปชม โบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง โบสถ์คริสต์ที่สำคัญของนครพนม สร้างขึ้นโดยคุณพ่อเอทัวร์ นำลาภ เมื่อปี ค.ศ. 1926 เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยที่สุด 1 ใน 3 แห่งของเมืองไทย
16.00. นำท่านไปเยี่ยมชม บ้านลุงโฮจิมินห์ เพื่อร่วมกันย้อนรำลึกถึงการกู้เอกราชของชาวเวียดนามกับ ลุงโฮ หรือท่านโฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้กอบกู้เอกราชคืนจนสำเร็จ โดยท่านได้เข้ามาหลบซ่อน เพื่อวางแผนและหาทุนสนับสนุน อยู่ที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ในระหว่างปี พ.ศ. 2467-2474
17.00 นำท่านเดินทางถึงสนามบินนครพนม
18.55 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน DD9521
20.05 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ : กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สกลนคร , นครพนม-กรุงเทพฯ
-ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน ห้องพักละ 2 ท่าน
-อาหาร-น้ำดื่ม ตามรายการที่ระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
-ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป และประกันภัยการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนัก ที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารเเละเครื่องดืมที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร, อินเตอร์เนต,มินิบาร์,ซักรีด,ค่าทีวีช่องพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ,บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
หมายเหตุ**เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ หากออกบัตรโดยสารแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโดยสารทุกกรณี**
** หมายเหตุ: กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 10,500 บาท เท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ www.budgetd.com/ผู้หญิงเที่ยวไทย2017
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอนันทภรณ์ 087 995 4295 คุณพลฤกต 089 9721799

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

– ชำระค่าบริการ เต็ม 100% เมื่อจองทัวร์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดหรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-29 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 50%
– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท วิท แอนด์ วิสดอม จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 059 -305813-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจองทัวร์ มาที่ เบอร์แฟกซ์ 02 652-0783
หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล : reservation@budgetd.com โทร. 02 250 4581-2
(โปรดระบุชื่อผู้จอง/โปรแกรม/วันที่เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปยังท่าน

  • Days Place Duration: